2020 var året som lå foran oss med alle gode forutsetninger til å bli et meget bra år, med lyse utsikter innen alle våre segmenter – deriblant våre bygulv, Tjuvholmen og Løren. De to første månedene inn i året bekreftet retningen, men annerledesåret 2020 tok en skarp vending.

Covid-19 har fulgt oss tett gjennom hele 2020, med strenge smittevernregler og tidvis nedstenging av serveringssteder og andre sosiale arenaer. Tjuvholmen var intet unntak. Med totalt endrede forutsetninger, har bransjen kjempet seg igjennom 2020. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten, noe som også preger vår kultur. Nettopp det har vært godt å ha med seg i året som er gått. 2020 har satt både våre leietakere og oss på helt nye prøvelser, og da gleder det meg å se at vi som selskap har jobbet for finne løsninger gjennom å ta initiativ. Våre medarbeidere har vist at de tar ansvar. Slik har vi også vunnet tillit hos våre leietakere, og med tett dialog har vi sammen manøvrert oss gjennom 2020 og inn i 2021. Vi har vært til stede.

På Løren har vi opplevd den motsatte enden av pandemien. Med krav om hjemmekontor, stengte skoler og arbeidsplasser, har dagligvaresegmentet vært i god vekst. Løren har hatt en meget god utvikling gjennom året, hovedsakelig drevet av veksten innen dagligvarevirksomheter. I 2020 har vi videreutviklet Løren til et enda bedre nærområde med handel og tjenester for de snart 10 000 menneskene som har Løren som sitt nabolag. Det ble en ekstra fjær i hatten for Løren da Nationaltheateret besluttet at de ønsker å bruke Kanonhallen som en av sine scener fra 2021.

Vi jobber aktivt og planmessig med verdiskapning på våre eiendommer. For vår kjernevirksomhet har vi gjennom 2020 fortsatt å bygge, utvikle og videreutvikle porteføljen – sten for sten. Vi forbedrer våre resultater gjennom 2020 innen logistikk- og kontorporteføljen, og ser en fortsatt god vekst inn i 2021 og årene som kommer.

Vi har i 2020 vært aktive innen transaksjonsmarkedet. Her er vi selektive, med en tydelig og godt forankret strategi med klare ambisjoner om verdiutvikling og avkastning. Denne strategien er også bakgrunnen for at vi har gått inn i markedet for logistikkeiendom. Vi styrket vår posisjon innen logistikk da vi i november 2020 kjøpte Fjellboveien 13. Vi besitter nå to logistikkeiendommer i et av de mest attraktive områdene innen logistikk i Oslo-området.

På prosjektsiden har vi vært aktive også i 2020. Maridalsveien 319 vil bli et nytt, fleksibelt og moderne kontorlokale på 4500 m2, som ferdigstilles i 2022/23. I Dronningensgate 13 er ambisjonene å kunne bidra til økt byliv i Kvadraturen. Her skal vi bidra til mer aktivitet gjennom utvikling av boliger og gårdsrom, samt skape innbydende passasjer med aktivisering av fasader.

De inngripende tiltakene vi har levd med som en følge av Covid-19 har også medført nye måter å jobbe på for oss som organisasjon. Vi har på mange måter gått fra å jobbe i team til å jobbe i Teams. Jeg vil berømme våre 23 engasjerte medarbeidere. Selvaag Eiendom har kommet seg gjennom 2020 på en forbilledlig måte takket være våre medarbeidere, som er høyt motiverte og med et sterkt eierskap til vår videre utvikling. Dette legges også merke til av omverdenen, og vi ser at vi tiltrekker oss mye god kompetanse både gjennom søkere til stillinger, men også som samarbeidspartnere i våre prosjekter.

Med erfaringene fra 2020 og vårt strategiske fokus, våre planlagte aktiviteter og prosjekter, samt alle våre dyktige medarbeidere, er vi godt rustet inn i 2021. Vi kommer til å fortsatt leve med konsekvensene av pandemien en stund, men 2021 vil bli et år preget av muligheter – og de skal vi i Selvaag Eiendom realisere til det beste for vår virksomhet.