Tillit som kapital

Gjennom generasjoner har Selvaag Eiendom bidratt med å utvikle steder der mennesker skal leve livene sine i trygge omgivelser. I løpet av alle disse årene har vi som selskap vært opptatt av å skape løsninger som reflekterer og dekker behovene til de som aktivt bruker bygulvene og eiendommene våre. Dette har bidratt til å utvikle mange gode relasjoner og ikke minst, vi har bygget tillit.

I 2020 har nettopp tillit vært samfunnets viktigste kapital. Det er i spesielt krevende tider at tilliten mellom oss mennesker, mellom selskaper og myndigheter settes på prøve. Det er mange som har blitt satt på nye prøver i året vi har lagt bak oss. De inngripende tiltakene som ble iverksatt for å begrense Covid-19 har påvirket oss alle både privat og profesjonelt.

Det har vært spesielt krevende for næringsdrivende og leietakere på våre bygulv. På Tjuvholmen forsvant kundegrunnlaget nærmest over natten da nedstengingen var et faktum i mars. Også kontoreiendommene våre sto nærmest tomme, da hjemmekontoret ble den nye arbeidsplassen. På vegne av Selvaag Eiendom ønsker jeg å takke leietakere og ikke minst våre medarbeidere som har jobbet seg gjennom denne vanskelige tiden. Vi har høstet av tilliten til hverandre, men vi har også styrket mange viktige relasjoner for fremtiden.

Vi tar med oss nyttig læring fra 2020 når vi nå ser fremover. Selvaag Eiendom har demonstrert en betydelig omstillingsevne og fleksibilitet som vil styrke vår konkurransekraft i et eiendomsmarked som stadig endres. Vi har tatt steget inn i logistikkeiendom, og styrket vår eiendomsportefølje med to gode kontantstrømeiendommer på Berger utenfor Oslo.

Disse kjøpene bekrefter Selvaag Eiendom sin strategi om en mer variert portefølje med en tydelig tilstedeværelse innen logistikk. Dette er et spennende segment som Selvaag Eiendom kommer til å satse videre på, slik at den kapitalen vi har i selskapet er mest mulig rettet mot kontantstrøm.

Vi skal også fortsette å utvikle eiendom. Dronningensgate 13 er en av disse eiendommene. Det er mange spennende planer for Kvadraturen i Oslo, og mye er allerede under utvikling. Med Dronningensgate 13, skal Selvaag Eiendom bidra til transformasjon av et område i Kvadraturen som har betydelig potensial for videre utvikling og verdiskapning. Her ønsker vi å være med og legge til rette for bygulv med publikumsrettede virksomheter og nye arbeidsplasser, og skape en positiv døgnaktivitet med boliger i en urban kontekst.

Når vi utformer nye byrom og eiendommer, vet vi at våre løsninger påvirker samfunnet rundt oss på flere nivåer. Derfor er alltid vår ambisjon at verdiskapning skal bidra til betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter for de som lever i og bruker våre eiendommer. Det er bærekraft.

Da bygger vi tillit, også for fremtiden.