Vi kaller det «kunsten å utvikle eiendom»

I Selvaag Eiendom snakker vi om «kunsten å utvikle eiendom». For at vi som selskap skal levere på dette utsagnet, trenger vi å ha rammene på plass – akkurat som et godt kunstverk.

Når vi nå har jobbet med å spisse porteføljestrategien vår, er det nettopp for å sette rammene for de prioriteringene vi skal gjøre i årene fremover.

Vi har i løpet av de to siste årene investert i gode logistikkeiendommer. Vi har lagt en strategi for utleiearbeidet, anført av de store kontoreiendommene. At Strandveien 12 ble fullt utleid på rekordtid i løpet av fjoråret, var en god bekreftelse på det solide arbeidet som legges ned av alle i Selvaag Eiendom.

Vi var forberedt på at 2021 skulle bli utfordrende for bygulvene, med restriksjoner og usikkerhet. Tett oppfølging av gode leietakere har bidratt til at vi har kommet oss gjennom pandemien. Med blikket rettet fremover, fortsetter vi utviklingen av bygulvene. På Tjuvholmen skal vi posisjonere området enda sterkere som en destinasjon for servering, shopping og severdigheter.

Selvaag Eiendom er også delaktig i den spennende utviklingen som skjer i Kvadraturen. Med Dronningens gate 13 er vår ambisjon å være sterk bidragsyter til igjen å skape liv og aktivitet i denne delen av byen. Å bidra med god byutvikling er en del av vår arv som selskap. Derfor utvikler vi Dronningens gate 13 med et perspektiv utover egen eiendom. Vi ser på kvartalsutviklingen under ett, der samspillet med naboeiendommene og omgivelsene er en helt sentral del av løsningen. Dette gjør vi for å skape attraktive byrom, tilgjengelige passasjer og åpne fasader til det beste for alle som skal bruke området. Med Dronningens gate 13 skal vi igjen posisjonere Selvaag Eiendom som et selskap som markerer seg i utviklingen av byen.

Kunsten å utvikle eiendom handler om å forstå sammenhenger, der menneskene rundt oss får muligheten til å vokse med oppgavene og bidra med sin kompetanse. Det handler om å forstå at verdiskapning skjer med fornøyde leietakerne som bidrar til gode kundeopplevelser, og eiendommer som legger til rette for trivsel og utvikling. I Selvaag Eiendom jobber det dedikerte mennesker som forstår kunsten å utvikle eiendom. Det er vi takknemlige for.

Derfor kan vi med optimisme ta fatt på 2022.

Gunnar Frederik Selvaag
Styreleder