Med kjøp av to logistikkeiendommer i 2020, har Selvaag Eiendom styrket sin eiendomsportefølje med gode kontantstrømeiendommer. Kjøpene bekrefter også selskapets strategi om en mer variert portefølje med en tydelig tilstedeværelse innen logistikk.
Markedet er i endring, og som en konsekvens av et skifte i forbrukeradferden med stadig økende netthandel, er det god etterspørsel etter lager- og logistikkeiendommer med god beliggenhet.
Allerede ved inngangen til 2020 ble det klart at Selvaag Eiendom kjøpte Fjellboveien 7. Offisiell overdragelse skjedde i februar. Eiendommen består av et logistikkbygg på 14.900 m2 og en tilhørende tomt på 18.000 m2.

Fjellboveien 13

Fjellboveien 13

I november ervervet Selvaag Eiendom nok en logistikkeiendom på Berger, denne gang Fjellboveien 13. Eiendommen er en del av Fjellbo Næringspark, og består av et logistikkbygg på 11 470 m2 og et tomteareal på 25 000 m2. Freja, som er et ledende privateid logistikkselskap, leier hele eiendommen – noe de har gjort siden ferdigstillelse i 2009. Leieforholdet løper frem til utgangen av 2027.
Berger er et område som er meget godt utviklet med lager- og logistikkeiendommer, og ligger svært sentralt til i aksen mellom Gardermoen og Oslo.